+46 708 20 54 98    ulf.larsson@heralex.se

LUNOS ventilationssystem


LUNOS decentraliserade ventilationssystem är ett bland världens minsta bostadsventilationssystem med värmeåtervinning. Ventilationssystemen fungerar enligt den regenerativa värmeväxlingsmetoden. Ett värmeelement laddas med värme/energi i växlingsläget för utgående luftflöde som sedan värmer den inkommande luften. Energiförbrukningen för ventilationsdonet är endast 1,4 watt (0,09 W/m³/h) med en knappt märkbar ljudtrycksnivå.

Effektiva och innovativa ventilationssystem


Innovationer för ny- och ombyggnationer
Värmeåtervinning upp till 90,6 %

LUNOS bostadsventilationssystem passar perfekt för ny- och ombyggnationer. Systemen är enkla att installera och värdena för ventilationen hamnar långt under normen enligt DIN 1946-6 för tekniska apparaturer. De uppfyller också kraven för OVK (obligatorisk ventilationskontroll).

Image

Hur fungerar lunos ventilationssystem?


Ventilationssystemen arbetar parvis med regenerativ värmeåtervinning. Den ena fläkten blåser ut inomhusluften och värmer den keramiska stenen acuvent, medan den andra fläkten suger in ny luft. Efter 70 sekunder byter fläktarna flödesriktning. Den inkommande luften värms då upp av den keramiska stenen vilket gör att runt 90% av värmen behålls inomhus.

Placering


Stacks Image 1991

Med Lunos ventilationssystem slipper du dra kanaler till bostadens olika utrymmen från ett centralt ventilationsaggregat. Istället monteras fläktarna direkt i ytterväggen i de utrymmen som behöver ventileras.


Fördelar


Liten

e² + eᵍᵒ är ett bland världens minsta bostads­ventilationssystem med värmeåtergivning. Med hjälp av de mest moderna tillverkningsmetoderna, är det möjligt att utveckla en kompakt värmelagring av ett keramiskt kompositmaterial vilket ger en genomsnittlig verkningsgrad på 90,6%.

Miljövänlig

Med mycket låg strömförbrukning är e² och eᵍᵒ överträffliga när det gäller energieffektiviteten vilket resulterar till ett aktivt bidrag angående miljöskyddet och ger minskade kostnader. Värdena för ventilationen hamnar långt under normen enligt DIN 1946-6 för tekniska apparaturer, med effektivitetsklassen E.

Tyst

Med högeffektiva motorer av den senaste EC-tekniken, i kombination med mekaniska flödesreviderade och speciellt balanserade fläktar, har man lyckats att nästan eliminera det välkända luftljudet. Resultatet är låg ljudnivå på uttrycksljudet.

Innovativ

e² och eᵍᵒ arbetar genom den kända principen av regenerativ värmeväxling, som Lunos nästan helt fulländat. Lagringsstenen som kallas ”acuvent” (keramik) sitter mitt i luftströmmen tillsammans med en EC-motor med axialfläkt. Genom ett reverst luftflöde och specifik riktning av fläkten, sker keramiska laddningar från värmeenergin i luften inifrån och återvinner den med den inkommande uteluften.

Universell

Vid nybyggnation, samt vid renovering kan såväl e² som eᵍᵒ användas. De placeras antingen i den nybyggda fastighetens ytterväggar med hjälp av LUNOtherms inbyggnadselement mellan byggstenarna eller genom håltagning i väggen (kärnborr, 162 mm i diam). Väggen bör vara minst 30 cm tjock för att säkra de uppgivna ljudnivåerna.

Kompatibel

Om det redan finns ett LUNOS ventilationssystem installerat, t.ex. ALD-R 160, kan e² och eᵍᵒ ersätta dessa och passa in i befintliga håltagningar i ytterväggarna. Ventilationsdonet ALD-R 160 installerat med LUNOtherm kan ersättas av e². Vid nybyggnation kan LUNOS e² kombineras med alla LUNOtherms inbyggnadselement. Detta gäller dock inte eᵍᵒ på grund av sin verkningsmekanism.

Har du fler frågor?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer

FlödesanimationExempel på placering


Stacks Image 1704

Luftflöde


Stacks Image 1699
Stacks Image 1697
Om oss

Heralex är återförsäljare av vad vi anser vara marknadens ledande ventilationslösningar. Vår ambition är att hjälpa dig till bättre hälsa genom ett bättre inomhusklimat, sänka dina uppvärmningskostnader och samtidigt värna om miljön.

Kontakt

  • ulf.larsson@heralex.se
  • 070-820 54 98
Kundservice

© Heralx 2020

Vi använder cookies för en bättre användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår sida godkänner du detta. Läs mer…